Proč ženy nerozumí mužům?

Posted in Nezařazené

Největší problém, který může nastat, je, když žena neporozumí muži a muž zase nedokáže pochopit ženu. Stává se to každému z nás na denním pořádku. Je to především proto, že mozek každého pohlaví je velmi odlišný. Stejně tak jako žena jinak rozmýšlí nad rodinou a emoce dává najevo úplně jinak, než muž, i muži přemýšlí naprosto odlišně. Přemýšlí více racionálně, hledají fakta, snaží se přijít na podstatu věci, neustále se snaží si práci zjednodušit a emoce dávají navenek je někdy. A to většinou ve vlastní prospěch.  Jak tedy zamezit případným konfliktům a pochopit myšlení našich protějšků? Inu, není to lehké a v nejbližší době se spíše budeme muset smířit s následujícím řešením.

muž a žena při zábavné konverzaci
Jak tedy muže pochopit?

To je otázka, kterou si kladou všichni psychologové, filosofové a učitelé již dlouhou řadu let. Asi nikdy nebude znaménko rovná se mezi mužským a ženským mozkem. Jednoduše se budeme muset spíše než pochopit, naučit akceptovat a tolerovat. A to rozhodně neplatí jen tak, že žena bude chápat muže. Jako ženy si musíme přiznat, že občas jsou naše logické pochody opravdu nevysvětlitelné a s logikou naprosto neslučitelné.
mluvení se sochou
Nejsme schopny dát často věci jasně a zřetelně najevo. Máme pocit, že naši partneři se budou jak detektivové pomocí našich malých indicií v podobách pohnutek, mrkání nebo gestikulace, pídit po naší pravdě a úvahách. Každý by si tedy, jak se říká, měl zamést na svém písečku a upřímně si říci, zda dělá vše, co může, aby opačné pohlaví pochopilo, nad čím přemýšlí a co si zrovna myslí.


Zbytečné konflikty

Tato nedorozumění mohou vést až k naprosto šíleným hádkám, při kterých může dojít až k rozchodům. To by měl být odstrašující příklad pro všechny ženy, které si zvykly dávat své názory najevo právě pomocí hádanek. Rozhodně nemůžeme po mužském mozku chtít rozeznávat naše tajné signály a čekat, že je velmi dobře pochopí, ba dokonce že si jich všimnou okamžitě.