Založení s.r.o. na klíč

V dnešní době může být jakékoliv plánování budoucnosti poněkud ošidné. Minulé dva roky, byly plné kotrmelců a nyní, když situace vypadala, že se bude stabilizovat, vypukl kousek od nás válečný konflikt. Příliv uprchlíků, zdražování pohonných hmot a potažmo, tím pádem, blízké zdražení všeho. Je rozumné začít nyní s podnikáním? Těžko říci. Záleží na oboru, nebo lépe předmětu podnikání, vlastní vizi a hlavně nápadu či projektu. V každém případě si zájemce o podnikání musí být vědom, že jde do značného rizika. Na druhou stranu dnes není ani jistota zaměstnání, takže misky vah se lehce vyrovnávají.

Dobře vše propočítat

Když se už rozhodneme, máme dvě možnosti. Začít tak nějak zlehka, jako osoba samostatně výdělečně činná. Přináší to určité výhody, ale také jedno velké riziko, které tato doba ještě násobí. Tím rizikem je skutečnost, že za své závazky samostatně činná osoba ručí celým svým majetkem. Financemi, autem, domem. Když vám pár odběratelů nezaplatí a vy se dostanete do druhotné platební neschopnosti, můžete o vše přijít. Ne vlastní vinou!

Překvapivá nabídka

Této nepříjemnosti se dá vyhnout v zásadě jen jedním způsobem. Přenesete odpovědnost za své neúspěchy na právnickou osobu, kterou nějak získáte. Budete její společník, budete její jednatel, a společnost s ručením omezeným, bude ručit za své závazky do výše základního jmění. To dnes může být jen 1000 korun. Samozřejmě, kdybyste se jako jednatel dopustil nějakého záměrného činu, který by společnost uvedl do vážných finančních problémů, vyšetřování se nevyhnete. Nic méně, abyste byl jako jednatel nějak postihován, muselo by vám být prokázáno záměrné jednání. Společnost s ručením omezeným si můžete koupit nebo založit. Založení s.r.o. a cena? Může to jít, představte si i zadarmo. Pokud je založení společnosti jako vedlejší produkt. Hlavním produktem jsou služby spočívající v pronájmu sídel, sdílených kanceláří a poštovní služby. Stojí to za uváženou.