Databáze ERIC

Posted in Www

Tato databáze byla vytvořena je stejnojmennou americkou společností Educational Resource Information Centre. Najdeme v ní bibliografické záznamy a plné texty, které se zabývají tématy pedagogiky, prevence proti drogám, vývojové psychologie, obecné psychologie, managementu škol, celoživotního vzdělávání, vzdělávání dospělých, výuky odborných předmětů, poradenství a mnoho dalších témat.

Děti

Záznamů je cca 1,2 miliony. Datují se od roku 1966 až do současnosti. Pocházejí až z 1060 odborných časopisů. Čtvrtina z nich jsou plné texty.

Konkrétní počet plných textů je kolem 750 000 dokumentů. V databázi najdeme záznamy různého typu. Můžeme tu najít články z časopisů, knihy nebo kapitoly z nich, konferenční sborníky, vědecké materiály či vzdělávací materiály.

Co se týče vyhledávání na databázi ERIC, tak lze vyhledávání zjednodušit několika způsoby, abychom dosáhli více relevantních výsledků pro naše účely. Lze například zúžit výsledky podle úrovně vzdělávání, jako je zaměřené na předškolní výchovu, výchovu středoškolských studentů nebo vysokoškolských studentů, či dospělých. Také můžeme výsledky rozdělit podle toho, na koho je záznam z databáze cílen, např. na pedagogy, širší veřejnost, psychology nebo pracovníky v sociální oblasti.

Graf

I na samotné databázi najdeme odkaz, který nás přesměruje hned z hlavní stránky na tipy, jak vyhledávat, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Na databázi je uvedeno, že můžeme vyhledávat podle názvu, klíčových slov, jména autora, zdroje apod. Lze také vyhledávat pomocí identifikátorů, jako je ISSN nebo třeba ISBN. Při zobrazování výsledků bývají upřednostňovány novější publikace. Je zde také odkaz na video, které uživatele provede snadným způsobem, jak v databázi vyhledávat. Dále se věnuje ve svých tipech tomu, jak vyhledávat pomocí zkratek či operátorů.